4695 са защитените растения в България, като по-голямата част от тях – 4100, са записани в Червената книга, съобщиха за вестник „Монитор“ от Министерството на околната среда и водите.

Критично застрашени от изчезване са само 595 видове, като такива са алдрованда, венерино пантофче, калопсиев дланокоренник и сибирски див тютюн. От тях има само по едно находще в страната ни.

„България е на едно от първите места в Европа по богатство на видове, съобщества и природни местообитания. С това е свързано наличието на големия брой защитени растения у нас.“, уточняват от екоминистерството.

Розовия златовръх, силивряка, теснолистия божур и белия оман са част от застрашените от изчезване растения. По данни на екоминистерството 30% от находищата на бял оман са били унищожени през 2015 г.

Ресорното ведомство е сигнализирало на прокуратурата за констатираното нарушение. Редица пролетни растения, като някои видове кокичета, минзухари, иглики, перуники, синчец също са забранени за бране, изкореняване и продажба от Закона за биологичното разнообразие.

Други растения, като пролетната циклама и салепите, които често са наричани с международното им име орхидеи, са под защита и на Вашингтонската конвенция (CITES). Тя опазва видовете, които са световно застрашени от изчезване и са под контрол в международната търговията.

Проверки на екоминистерството през последните 4 години установили общо 16 нарушения. 4300 лв. е общата сума, с която министерството на околната среда и водите, глобило нашенците, дръзнали да заобиколят закона.

Сред нарушенията били незаконна продажба на снежно и елвезиево кокиче, разораване на част от находище на българска гърлица и теснолист божур, както и събиране на корени от лечебна ружа. Хванати били и нелегални търговци на бодлив залист.

Нашенците, които са заобиколили закона, извършили нарушенията на териториите на София и Варна. Единствено през миналата не е установено нито едно нарушение.

error: