През януари екип на Българското дружество за защита на птиците участва в експедиция в Етиопия, посветена на изучаване на зимната популация на египетския лешояд в страната, съобщава geograf.bg. Три бяха основните цели на проучването – определяне на броя на лешоядите в мястото на струпване на вида в Афар и малка част от Оромния; събиране на доказателства за основните заплахи за лешоядите там (отрови, сблъсък и токови удари с електрически стълбове, директно преследване) и поставяне на сателитни предаватели на египетски лешояди. Чрез предавателите ще бъдат следени придвижванията и проучвани заплахите за вида в най-голямото място за зимуване на египетския лешояд в Източна Африка.

По време на експедицията екипът преброи 1644 египетски лешояда, което е най-големият брой, регистриран досега в сравнение с предишни проучвания (2009, 2010 и 2013 г.). Това е много добър знак за състоянието на популацията на вида в местата му за зимуване.

За основна заплаха за египетския лешояд бе идентифициран токовият удар и сблъсъкът с електропреносната мрежа. Екипът проучи над 180 км опасни електрически линии за жертви и откри общо 42 тела на птици, включително шест египетски лешояда и девет други видове лешояди.

На база на информацията, събрана от местните институции и заинтересовани страни, прякото преследване и умишленото или непреднамерено тровене (включително с ветеринарномедицински продукти, токсични за лешояди), не изглежда да са системна сериозна заплаха за египетските и други лешояди в проучваната област.

Екипът успя да улови и маркира със GPS-GSM предаватели общо седем египетски лешояда – две възрастни и пет млади птици в сметища в близост до Метехара и Логия. Всеки може да следи придвижванията на маркираните птици на сайта на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“: www.LifeNeophron.eu

error: