Петър Краевски и Марин Бодаков ще имат поетико-сатиричен диалог в Дома на хумора и сатирата в петък, 28 юни, от 18:00. Двамата автори стоят зад вероятно най-видимия и едновременно с това енигматичен проект от „24. Габровско биенале“ – графичните черно-бели постери с епиграми на фасадата на Музея на хумора и сатирата.

Епиграмите говорят достатъчно сами за себе си, така че те са само повод за срещата с авторите, а причината е любопитството към техните текстове. В разговор с Марин Бодаков, Петър Краевски ще представи книгите си „Сомнамбул”, „Изгорени писма”, „Операция „Райски газ”, „Чат” и„Хумус”.

С убеждението, че ролята на изкуството не е просто да разкрасява, а да осмисля публичната среда и в съзвучие с темата на Биеналето – „Измерения на публичното”, директорката на Музея на хумора и сатирата се обръща към писателя и редактор Марин Бодаков с поканата да представи литературен проект за бързо четене на улицата.

Когато говорим за изкуство в градска среда, литературата е един от най-рядко подозираните кандидати. Бодаков приема предизвикателството без колебание, насочва се към епиграмата, която се чете бързо и се мисли дълго и кани писателя-сатирик Петър Краевски да направи подбор. И сега ако се разходите около сградата на Музея на хумора и сатирата, на източната (крайречна) и западната (към улица „Брянска”) фасада ще откриете двадесет графични, черно-бели постера с култови сатирични епиграми.

error: