Средната възраст на населението в България се очаква да достигне 50 години към 2050 г. на фона на продължаващата миграция и ниската раждаемост, показват прогнози на европейската статистическа служба Евростат.

Средната възраст на населението бързо се увеличава от 1990 г. насам. Тогава е била малко над 35 години, а към 2018 г. е вече почти 45.

Най-младо в момента е населението на Ирландия, Кипър и Люксембург – под 40 години. Най-застаряващо е населението в Италия и Германия – съответно 46,3 години и 46 години.

Средната възраст на населението в ЕС е 43,1 години. Към 2050 г. се очаква да достигне почти 47 години.

error: