В края на 2018 г. кината в страната са 69, а киноекраните – 226, като броят им остава непроменен спрямо 2017 година, съобщи Националният статистически институт. Мултиплексите са 11 и в тях са осъществени 61.6 на сто от всички прожекции и 68.1 на сто от посещенията.

През 2018 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината намаляват с 2.1 на сто, а посещенията – с 11.3 на сто. Прожектирани са 8 575 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 1 077 български, 2 359 европейски, 4 463 от САЩ и 676 от други страни.

Най-голям е броят на кината в Югозападния район – 22 със 173 хил. прожекции, посетени от 2.7 млн. зрители. В столицата работят 16 кина със 101 екрана, в които са прожектирани 2 722 филма.

През 2018 г. са произведени общо 77 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, в това число 46 за киномрежата, 30 за телевизията, включващи 6 сериалa с общо 331 епизода.

Произведените пълнометражни филми са 30 (29 за киномрежата и 1 за телевизията) и се увеличават с 5 (20 на сто) спрямо предходната година. Произведените късометражни и среднометражни филми са 47, от които 13 игрални, 28 документални и образователни и 6 анимационни. В сравнение с 2017 г. производството на този вид филми намалява с 34, или 42 на сто.

През 2018 г. в действащите 75 театъра в страната са организирани 15 155 представления, посетени от 2 389 хил. зрители, като спрямо 2017 г. представленията намаляват с 1.2 на сто, докато посещенията се увеличават със 7.5 на сто. Средният брой посетители на едно представление също се увеличава – от 145 през 2017 г. на 158 през 2018 година.

През 2018 г. броят на библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година (47). Общият им фонд се състои от 34 320 хил. библиотечни документа – книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите – 55.3 на сто (18 971 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, микроформи, патенти и стандарти) – 29.7 на сто (10 179 хил.), и продължаващите издания – 15.1 на сто (5 170 хиляди).

Регистрираните читатели са 239 хил., което е с 3.6 на сто по-малко в сравнение с предходната година, докато посещенията се увеличават с 6.7 на сто и достигат 4 563 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 6 676 хил. библиотечни единици.

error: