Загубите от кризата на независимия културен сектор вече доближават 18 млн лв. Това показват вторите междинни резултати въз основа на анкета, попълнена от 880 респонденти. Според данните размерът на направените до момента разходи за несъстояли се кулутурни прояви е 3 201 927 лв., а на очакваните загуби до юли – вече са 17 693 633 лв.

Културните институции бяха първите затворили врати, още преди обявяването на извънредното положение. Театри, свободни сцени, галерии, пространства за изкуство и други остават все още затворени, а редица фестивали се отлагат. Този факт, както и отлива на публика, сериозно увреди икономиката в сектора.

Много свободно практикуващи артисти от всички сфери на изкуството остават без работа и препитание, а малките организации, които развиват актуалната, съвременна културна сцена са пред фалит.

Независимият сектор се обедини около искането си за социална и структурна подкрепа на културата, което означава както подпомагане на свободно практикуващите артисти, така и базисна помощ за организациите, които са оперативните звена в културната икономика.

error: