До 10 ноември 2020 г. посетителите на Националния природонаучен музей при БАН ще могат да разгледат тематичната изложба „Река на биоразнообразието“, посветена на река Марица и нейното биологично разнообразие. Идейният проект за изложбата е изготвен от екипа на Регионалния природонаучен музей – Пловдив и има за цел да покаже връзката на хората с реката, какви са проблемите, пред които сме изправени в момента и защо трябва да се грижим за опазването на речната екосистема.

Река Марица е изключително важен биокоридор, който свързва южната част на България със Средиземноморието, дом на много видове риби, птици, земноводни, влечуги, бозайници и растения.

Изложбата включва единадесет реалистични макети на различни животни, сред които видра, малък корморан, пчелояд и земеродно рибарче. Към всеки макет има звуков файл с информация за вида, който може да е чуе на MP3-плеър, както и кратко видео с любопитни факти, свързани с историята, географията и екологията на реката, представени от експерти в различни области.

Влошаването на екологичното състояние на реките е световен проблем, който придобива все по-голям обхват. България притежава огромно богатство под формата на чисти водоизточници, но в последните десетилетия реките ни са подложени на голям натиск, което оказва своето негативно въздействие върху състоянието на биологичното разнообразие. От нас зависи дали ще продължим да се радваме на екологично здрави и чисти реки или ще наблюдаваме тяхното унищожение.

Проектът се осъществява като част от програмата „Наследство“ на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и съдействието на Община Пловдив. Изложбата е реализирана и със съдействието на катедра „Екология и ООС“ в БФ при ПУ „Паисий Хилендарски“, РАМ – Пловдив, РИМ – Пловдив, БД „Източнобеломорски район“, НПМ-БАН, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение „Балканка“ и Николай Гавазов.

error: