Книга за големия български художник Златю Бояджиев беше представена в Пловдив. Книгата е написана от Димитър Пампулов, близък приятел на забележителния творец.

В книгата са проследени и моменти от творческите пътешествия на художника с близки приятели в пусти села и малки църкви, които го вдъхновяват за нови живописни платна.

Авторът не претендира за анализ на творчеството на художника, а пресъздава образът му така, че да стане достъпен за голям кръг от хора.

error: