Около 11 000 моруни ще бъдат пуснати в река Дунав. Експертите на WWF България поставят маркери на всяка риба преди да бъде даден старт на операцията, съобщава uspelite.bg. Чрез маркера има възможност да бъде проследен техния път и развитието им.

От месец май тази година в река Дунав плават 300 нови обитатели – едногодишни руски есетри. Рибите са пуснати в района на град Исакча, Румъния, а дейността е част от проекта Measures, в който участва организацията WWF България. Целта на проекта е да се укрепят популациите на дунавските есетри, които са застрашен вид.

Дейностите за зарибяване на река Дунав с тези два вида риби – моруни и есетрови, са ключови и жизнено важни за биоразнообразието в страната, тъй като и двата вида попадат в категория „Критично застрашени“ в класификацията на Международния съюз за защита на природата. По данни на WWF България около 80% от крайречните зони и рибни ресурси на най-голямата река в България са унищожени през 20 век.

error: