Планина Странджа се сдоби с още едно богатство – ново поколение красиви черни щъркели. Потвърждение, че на бял свят са се появили и малките на черната двойка, даде Милен Рашков, биолог в ДПП „Странджа“. Експертът обясни, че еволюционно черната птица е близък родственик с добре познатият на всички бял щъркел, но има значителни разлики в поведението на двата вида.

Докато белите им събратя гнездят в населени места, в близост до домовете ни, черните щъркели са плашливи, не обичат човешко присъствие и често свиват гнездо в труднопроходими влажни зони. В България такива са намерени на няколко места – местността Бяла вода, край р. Папийско дере в землището на с. Варвара, като се предполага, че там живеят 14 двойки. Птицата снася през март, като мътят и двамата родители, редувайки се.

Черният щъркел е рядък и защитен в България и Европа вид, вписан е в Червената книга на България в категория „Уязвим“. Видът е силно уязвим от човешката дейност, сред най-големите заплахи за оцеляването му са безпокойството от страна на хората, нерегламентираното унищожаване на неговите местообитания, пресушаването и замърсяването на водоемите териториите, където е съсредоточена хранителната му база.

error: