Стадото зубри в Източни Родопи се увеличи с още един член. Малкото европейско бизонче е мъжко и е родено в Деня на детето – 1 юни. Това е второто животно, което се ражда на свобода на юг от Дунав от векове насам, след като през 2019 г. зубрите бяха освободени в дивата природа на Родопите.

„Майката и бебето се чувстват добре, малкият расте бързо и уверено следва стадото. Когато се отдели от майка си, някоя от по-големите сестри поема надзора над бебето. Подобно на хората и при тревопасните животни за малките се грижат всички членове на семейството“, споделя Христо Христов от фондация „По-диви Родопи“. За животните продължават да се полагат грижи и се води ежедневен мониторинг на поведението им.

Организацията „По-диви Родопи“ работи за възстановяването на популацията на европейския бизон в Източните Родопи от края на 2013 г. , когато в „Студен кладенец“ пристигат пет животни от Германия. След адаптирането им през 2015 г. се ражда първото малко в Родопите. През ноември 2017 г. са дарени още два зубъра от немски зоопарк, а в следващите години двойката възрастни се сдоби с още три малки.

Още с пристигането си зубрите в Източните Родопи се превърнаха в атракция за местните хора и туристите, но след освобождаването им в дивата природа наблюдението им без опитен водач е много трудно. Като всички диви животни те избягват човешкото присъствие и в случай на заплаха обикновено предпочитат да избягат и да се скрият.

Европейският бизон, както е известен още зубърът, е най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. В древността е бил широко разпространен в Европа и на Балканите. Аристотел и Пазваний дават подробни описания на зубрите, обитаващи земите на траките, а находки от археологически обекти от Праисторията до Средновековието свидетелстват за разпространението им на територията на България. С развитието на цивилизацията, фрагментирането и унищожаването на местообитанията и прякото унищожаване на вида, ареалът му на обитаване силно се стеснява и в началото на ХХ век изчезват и последните диви представители на вида в света.

От средата на ХХ век започват усилията за възстановяването на зубрите в природата от малкото запазени зоопаркови животни. Постепенно Европейският бизон се завръща в дивата природа на Европа, а неговата история е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването и как в резултат на много усилия може да бъде възстановен. Въпреки че популацията на зубъра бавно и сигурно нараства усилията за опазването и връщането на вида в дивата природа продължават.

error: