Млада жена приключи 4500-километрова обиколка на Австралия в търсене на покой и тишина. Стеф Геби е яздила в южната част на континента седем месеца и половина с надежда да се отърве от стреса.

Тя тръгнала от Снежната река в югоизточна Виктория и стигнала до р. Маргарет, южно от Пърт в Западна Австралия. Целта й не е била да подобрява рекорд, нито да набира средства или да стане известна.

Най-голямата грижа на 27-годишната жена по време на пътешествието през пустошта е била да намери вода за двата си коня Ричард и Тикълс. Ричард дори се разболял на около 300 км от крайната цел и трябвало да бъде оставен да го гледат.

Много хора по пътя ѝ са я канели в домовете си и са ѝ помагали. Следващата цел на Стеф Геби е да прекоси с езда Северна Америка.

error: