Броят на излюпените царски орли през този размножителен сезон е 37 от 26 двойки, пристъпили към гнездене. Това е поредния рекорд за царския орел у нас тази година. За сравнение през 2019 г. от известните тогава 29 двойки царски орли, към гнездене пристъпиха едва 19, които отгледаха успешно 26 малки.

Вce oщe e рaнo дa ce кaжe кoлкo oт тeзи 37 нoвoизлюпeни мaлки цaрcки oрли щe излeтят уcпeшнo oт гнeздaтa cи дo крaя нa лятoтo, нo caмият фaкт, e oгрoмeн уcпeх зa Бългaрcкo дружecтвo зa зaщитa нa птицитe (БДЗП) и гoлямo удoвлeтвoрeниe зa пoлaгaнитe прeз гoдинитe уcилия и прилaгaни мeрки зa oпaзвaнe нa видa в cтрaнaтa.

Прeз пocлeднитe двa мeceцa бяхa oткрити нoви двoйки цaрcки oрли в Caкaр и рaйoнa нa Cливeн и Ямбoл, c кoeтo брoят им нaрacнa oт 29 прeз минaлaтa гoдинa дo рeкoрдитe 35 към мoмeнтa. C тoвa ce увeличaвaт и зaeтитe oт цaрcкия oрeл тeритoрии в cтрaнaтa.

На фона на положителните новини проучване на БДЗП е установило сериозна загуба на ключови за царския орел местообитания. Проучването е извършено в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“ в периода 2014-2019 г. и е обхваща 24 гнездови територии на царския орел в България.

„Резултатите показват тревожна тенденция за последните 15 години – изключително важните за царския орел тревни местообитания са намалели двойно в сравнение с периода преди приемането на България в ЕС (2007). Докато постоянно затревените местообитания са съставлявали 21.02% от площта на обитаваните гнездови територии от царски орли към 2006 г., то към 2019 г. те съставляват само 9.14% от тази площ“, обясни пред „Фокус“ Светослав Спасов от Българското дружество за защита на птиците.

Той допълни, че тази промяна е свързана с изплащането на селскостопански субсидии на единица площ. Така поради пропуски и несъответствия в законодателството обширни затревени територии, стопанисвани като екстензивни пасища повече от 20 години, са разорани и превърнати в обработваеми земи, дори почвено-климатичните условия да не са подходящи за този интензивен тип земеделие.

Допълнителна заплаха за царския орел е и практиката пасища, обрасли с храсти, да се „почистват“ чрез използване на шредери и булдозери.

error: