Глобалната цена на замърсяването на въздуха, причинено от изкопаеми горива, е 8 милиарда долара на ден, или приблизително 3,3% от целия икономически добив в световен мащаб, заяви център за изследване на околната среда.

Докладът на Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA) и филиала на „Грийнпийс“ в Югоизточна Азия е първият, който оценява глобалните разходи за замърсяване на въздуха, конкретно от изгаряне на нефт, газ и въглища.

„Установихме, че континентален Китай, Съединените щати и Индия понасят най-високите икономически щети от замърсяването на въздуха с изкопаеми горива в световен мащаб – съответно 900 милиарда долара, 600 милиарда и 150 милиарда долара годишно“, се казва в доклада.

Частиците, изхвърляни при използването на изкопаеми горива, причиняват преждевременна смърт при 4,5 милиона души всяка година по целия свят, включително 1,8 милиона в Китай и един милион в Индия, разкриват изследователите. Новите данни са в съответствие с оценките на Световната здравна организация (СЗО) за 4,2 милиона смъртни случаи всяка година, свързани със замърсяване на въздуха, предимно от сърдечни заболявания, инсулт, рак на белите дробове и остри респираторни инфекции при деца.

Глобалните разходи за 2018 г. са били 2,9 трилиона долара, изчислява докладът.„Но това е проблем, който ние знаем как да решим: чрез преминаване към възобновяеми енергийни източници, постепенно премахване на автомобилите с дизел и бензин и изграждане на обществен транспорт.” Докладът е от 44 страници.

Всяка година световната икономика получава удар от 350 милиарда долара от азотен диоксид (NO2) – страничен продукт от изгарянето на изкопаеми горива, превозни средства и електроцентрали – и още 380 милиарда долара удар от озон, сочат усреднените оценки. Досега най-скъпият замърсител са микроскопичните фини прахови частици (ФПЧ 2.5), които нанасят годишно щети от повече от 2 трилиона долара, измерени в здраве, пропуснати работни дни и години, загубени при преждевременна смърт.

Средните оценки за броя на преждевременните смъртни случаи, причинени от замърсяването с изкопаеми горива, сочат 398 000 за Европейския съюз, 230 000 за САЩ, 96 000 за Бангладеш и 44 000 за Индонезия. Сред държавите с най-големите икономически загуби всяка година, са Китай (900 милиарда долара), САЩ (610 милиарда долара), Индия (150 милиарда долара), Германия (140 милиарда долара), Япония (130 милиарда долара), Русия (68 милиарда долара) и Великобритания (66 млрд. долара).

В световен мащаб замърсяването на въздуха причинява 29% от всички смъртни случаи от рак на белите дробове, 17% от остра инфекция на долните дихателни пътища и една четвърт от инсулт и сърдечни заболявания, според СЗО. Замърсяването на въздуха е основна точка на социалното недоволство в някои части на света, което кара някои експерти да спекулират, че може да доведе до по-бързо намаляване на използването на изкопаеми горива.

error: