античност

Цветни картини от Древен Рим

В Националния археологически институт с музей при БАН се откриват изложбите "Цветни картини от Древен Рим: мозайки от Капитолийските музеи" и "Усет за разкош: Р...
error: