Нил

Река Нил е на 30 милиона години

Река Нил e около шест пъти по-стара, отколкото мислеха специалистите досега. Тя е на 30 милиона години. Геолози от италианския университет Рома Тре и от универс...
error: