училища

Темата „Възобновяема енергия“ в училищата

10 училища ще изпълняват пилотен проект на Столична община "Вдъхновяема енергия". Чрез него по интерактивен и достъпен начин в рамките на учебната година ще бъд...
error: