10 училища ще изпълняват пилотен проект на Столична община „Вдъхновяема енергия“. Чрез него по интерактивен и достъпен начин в рамките на учебната година ще бъде представена темата: „Енергия и нейното влияние върху климата и въздуха“ пред ученици от 1 до 4 клас. Заниманията ще се провеждат в часа на класа или другo подходящo време. Пред директорите на училищата експерти от дирекция „Климат, енергия и въздух“ презентираха целите на проекта и предоставиха образователни пакети, които ще бъдат използвани в учебния процес.

„Ние разчитаме на това сътрудничество, за да може да представим пред децата по достъпен начин важни неща, отнасящи се до дейностите за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към негативните последици от климатичните промени“ – сподели заместник-кметът по екология на София Йоана Христова.

Тя се надява, че с образователния пакет, който включва: модел на вятърна турбина, соларен фотоволтаичен модел и соларен модел за затопляне на вода, ще се привлече вниманието на децата и те ще могат да наблюдават и участват в процеси, свързани с възобновяемата енергия.

error: