Риба с прозрачна кръв и други уникални екземпляри от морската фауна, открити край българските брегове на Антарктида, пристигнаха в България. Те са събрани по време на последната 27-ма полярна експедиция на учените на Ледения континент под ръководството на проф. Христо Пимпирев.

Един от най-интересните пришълци от крайбрежието на остров Ливингстън е ледената риба – много рядък вид, не само заради липсата на хемоглобин в кръвта, но и заради гигантските си размери. Подобен екземпляр не е улавян досега в акваторията на Ледения континент.

“Тази риба е много рядък вид за целия район на Антарктика. Имахме късмет да уловим един от най-големите екземпляри, защото те достигат 50-55 см., а тази е 56“, обясни пред БНТ доц. д-р Любомир Кендеров от Биологическия факултет на Софийския университет.

$Това са първите целенасочени хидробиоложки изследвания на българското крайбрежие. Даваме нашия принос към световната наука, защото изследването на Антарктида е изключително важно за бъдещето на човечеството, освен климатичните промени, от биологичните изследвания е много важно, защото там живеят организми с уникални свойства, от които се извличат специфични вещества, които дават възможност да се правят лекарства за неизлечими болест“, коментира Проф. Христо Пимпирев.

error: