Първият природен парк не само в България, но и на Балканския полуостров, наскоро чества 85 години от създаването си.

Витоша е обявена за природен парк с постановление на Министерски съвет от 27 октомври 1934 г. Заедно със самия парк е създаден резерват „Бистришко бранище“, който се намира на територията му. По-късно е създаден и вторият резерват в парка „Торфено бранище“.

Освен богата история ПП “Витоша” притежава още едно богатство – огромното животинско и растително разнообразие. Само по отношение на флората на Витоша има 1800 висши растения, което е около половината от срещащите се в България. Има и около 500 вида сладководни водорасли в реките и постоянните водоеми. В парка се намира и природната забележителност Духлата – най-дългата пещера в България.

Петтичинковата върба се среща единствено на Витоша. В списъка на защитените видове са още елвезиевото кокиче, тисът, алпийският повет. Емблематичното витошко лале всъщност е роднина на лютичето, не е лале, но има красиви жълти цветове. До него по същото време може да бъде забелязан и жълтият алпийски крем. Има жълта и петниста тинтява, които са и лечебни.

Най-едрият европейски сухоземен хищник – кафявата мечка живее на Витоша. В планината живеят 16 мечки, десетки елени и сърни.

От Витоша води началото си организираното туристическо движение в България. През 1901 г. е поставена и първата туристическа маркировка.

През Средновековието Витоша е известна като българската Мала Света гора. От съществувалите някога в планината и околностите ѝ повече от 40 манастира днес са запазени два – Драгалевският и Кладнишкият.

През парка преминава европейският туристически маршрут „Е-4″, свързващ Пиренеите с Алпите, Рила и Пелопонес.

[fusion_youtube id=“https://www.youtube.com/watch?v=WxPVuuGc47I“ alignment=““ width=“1280″ height=“720″ autoplay=“false“ api_params=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ css_id=““][/fusion_youtube]

error: