За първи път от векове смятаните за изчезнали зубри сега се скитат из Родопите. Стадото от седем животни (две мъжки и пет женски) беше пуснато на свобода това лято от ловния резерват „Студен кладенец“.

Европейският бизон, както е известен още зубърът, е най-голямото тревопасно животно в Европа и е ключов вид за отворените горски екосистеми. В древността е бил широко разпространен в Европа и на Балканите. От средата на ХХ век започват усилията за възстановяването на вида в природата. Постепенно европейският бизон се завръща в дивата природа на Европа и в края на 2018 г. в света се срещат 7532 животни, от които на свобода от Скандинавието до Балканите и от Испания до Русия живеят 5368 животни.

В България работата за завръщане на зубрите започва през шейсетте години на миналия век. Тогава малко стадо зубри е било реинтродуцирано в ловно стопанство „Воден“ в Североизточна България, обяснява „Дневник“. В него към момента има около 30 животни, които обаче все още живеят зад ограждения, макар и на голяма площ – 40 кв. км.

В Източните Родопи европейският бизон се завръща от 2013 г. насам, със съвместните усилия на ловните стопани и на фондация „По-диви Родопи“. В началото са заселени пет животни от германски зоопарк. След първоначални трудности в адаптацията и няколко сезона на размножаване днес стадото е от седем животни. Сред тях е и 4-месечната Надежда – първото зубърче, което се ражда на свобода на юг от Дунав от средните векове насам.

Работата за завръщането на зубрите следва подхода „Rewilding“ – помощ за връщането на дивата природа, при която се дава свобода на естествените процеси да оформят отново природата на Европа. Главна роля в стратегията има връщането на ключови видове, които са изчезнали или са намалели поради човешките дейности. За България пионери в подхода „Rewilding“ са природозащитниците от фондация „По-диви Родопи“, които работят заедно с ловния съюз.

На фона на глобалните процеси на загуба на биоразнообразие, завръщането на някои видове дава нов шанс за опазване на естествените екосистеми и исторически възможности за завръщането на големите животни на Европа. Конкретно зубрите са вид, който е ключов за отворените горски екосистеми, които поддържат мозаечен ландшафт – редуващи се гори, храсти и открити пространства.

Снимки: Rewilding Europe

error: