Създава се ново населено място – село на територията на община Пещера, област Пазарджик, става ясно от решение на Министерския съвет. То е в границите на съществуващото селищно образувание с местно значение – летовище „Свети Константин“.

Предложено е новото населено място да се казва Свети Константин с указ на президента на Република България. Със създаването му общият брой на селата в страната ще стане 5000.

Статистика от края на миналата годината показва, че общо 591 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители. Към 31 декември 2018 година в страната има общо 5 256 населени места, от които градовете са 257, селата – 4 997, а два са манастирите със статут на населено място – Клисурски и Рилски. С един жител в страната са точно 72 села. По двама души население има в 65 населени места, а по трима – в 48 села.

Снимка: Веселин Кордов

error: