Екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) регистрира за първи път в България случай на две орлета в гнездо на малък креслив орел. Успешното отглеждане на две малки е изключително трудно, като това се случва в едва около 3 процента от гнездата.

Двете птици са забелязани по време на изпълнението на LIFE проект „Земите и горите на орела“. Гнездото се намира в защитената зона по Натура 2000 „Батова“ в Североизточна България.

Научни изследвания в Централна и Северна Европа показват, че едва 1.5-3.5% от гнездовите опити на вида завършват с две успешно излетели малки. Всъщност две малки се излюпват нерядко, но обикновено по-малкото от двете загива до 10-15 дни след излюпването.

„Състоянието на двете кресливи орлета е добро, надеждите са те да оцелеят до момента, в който ще могат да излетят от гнездото. Законите на природата, разбира се, важат и при тези птици и много често едното малко, дори и да има достатъчно храна, бива системно нападано и тормозено от другото орле и в крайна сметка не оцелява“, споделя Михаил Илиев от Дружеството за защита на птиците.

Той открива това гнездо през 2021 година и оттогава го наблюдава. Предишните два сезона двойката е имала само по едно малко. Интересно е, че в близост само на 700 метра има и друга двойка. Според настоящите размери на двете птици и тяхното оперение, очакванията са до 10 август те да излетят от гнездото.

Снимка: Михаил Илиев/ Българско дружество за защита на птиците

error: