Галерия „Контраст“ представя изложба, посветена на 80-годишнината на художника Кеазим Исинов. В нея са включени платна от средата на 60-те години на ХХ век до днес.

Кеазим Исинов е един от най-емблематичните художници, представител на декоративно-фолклорната тенденция в българското изкуство. Той е тясно свързан с националния епос, като го превръща в своя собствена душевност. „Художникът трябва да е като Антей, свързан със земята, да черпи сили от нея“ – споделя творецът в едно свое интервю.

Въпреки че тематичният диапазон на Кеазим Исинов включва серия картини, посветени на големите майстори в европейското изкуство, както и на връзката на човека с природата, негов приоритет остава християнското изкуство, по-конкретно иконното.

Експозицията на Кеазим Исинов може да бъде видяна от 10 ноември до 2 декември в галерия „Контраст“.

error: