Емисиите на парникови газове са достигнали нов рекорд миналата година, поставяйки света на път за средно повишаване на температурата от 3 градуса по Целзий, показва доклад на ООН.

Докладът на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) идва в година на отрезвяващи метеорологични крайности, включително бързата загуба на лед в Арктика, както и рекордни горещи вълни и пожари в Сибир и западните части на САЩ.

Годишният доклад за „разликата в емисиите“ измерва разликата между очакваните емисии и тези, които съответстват на ограничаването на глобалното покачване на температурата през този век, както е договорено в Парижкото споразумение от 2015 г. Съгласно глобалния пакт за климата държавите се ангажираха с дългосрочна цел да ограничат средното повишаване на температурата до под 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива и да продължат усилията си да го ограничат още повече до 1.5°С.

Доклад на Global Carbon Project пък обяви спад на въглеродните емисии със седем процента в световен мащаб за 2020 г. Основната причина е пандемията от коронавирус и фактът, че много хора са намалили пътуванията си с кола или самолет. Учените обясняват обаче, че това не е решение и се очаква емисиите да се повишат, когато светът отново се отвори.

На фона на тези тенденции Европейският съюз ще направи опит да намали въглеродните емисии. Европейските лидери постигнаха съгласие по темата и новата цел е емисиите да бъдат намалени с 55% до 2030 година. Голямата амбиция е постигане на въглеродна неутралност в ЕС до 2050 г.

Всяка държава остава свободна сама да решава какъв енергиен микс да използва, за да постигне поставените цели. Намалението трябва да бъде постигнато от всички държави заедно, а не от всяка поотделно. Това означава, че по-голямото количество емисии от една държава членка ще се балансират от по-малкото замърсяване от по-развитите към климатична неутралност държави. Част от природозащитните организации определиха споразумението като разочароващо.

error: