Първият мащабен графит в град Свиленград на фасадата на СУ „Доктор Петър Берон“ със защитен вид вече е факт. Графитът представя един от най-редките видове птици в България и емблематичен вид за района – белошипата ветрушка.

Инициативата е част от проект на „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ на „Зелени Балкани“, който цели да популяризира най-голямата в света екологична мрежа, от която е част и България. Изпълнители на проекта са екипът на „140 идеи“ – известните графити-артисти Венцислав Йосифов и Иво Илиев.

Белошипата ветрушка е един от видовете, които се опазват в европейската мрежа. До неотдавна видът беше изчезнал за страната вид. Той се „завърна“ в България, след започване на консервационна програма на „Зелени Балкани“, реализирана в периода 2013 – 2017 г., съвместно с испанската организация Dema и немската организация EURONATUR. Днес, белошипите ветрушки наброяват до 40 двойки, които гнездят в Модула за адаптация в село Левка.

error: