Италианският ледник Мармолада може да изчезне след 15 години, притеснени са италиански учени. Той е с височина 3 342 метра и е най-големият ледник в Доломитовите Алпи, където хората целогодишно могат да карат ски.

Ново изследване на университета в Падуа разкрива, че ледникът се топи с плашеща скорост. През последните 70 години той е изгубил повече от 80% от обема си, като е намалял от 95 милиона кубически метра през 1954 г. до 14 милиона кубически метра днес.

С тази скорост на топене ледникът може да просъществува още не повече от 15 години, казва проф. Алдино Бондесана, геоморфолог и член на италианския Глациологически комитет.

Мармолада е един от най-добре изследваните ледници в Долмитовите Алпи и се измерва от 1902 г. Учените свързват бързата загуба на обем с устойчивото увеличаване на изхвърляните въглеродни газове през последните няколко десетилетия.

Само преди 10 г. Мармолада губеше по 5 хектара лед годишно, докато днес тези стойности са се увеличили до девет. Ако тази тенденция се запази, това ще доведе до изчезването на голяма част от ледника до 2031 г.