Броят на белоглавите лешояди по долината на река „Арда” продължава да расте. По време на традиционния мониторинг са преброени 245 лешояда от различни възрасти, които са защитен вид в мрежата „Натура 2000“.

В гръцката част на планината са регистрирани 60 птици така за Родопите стават общо 305 птици. Това е най-големият брой лешояди, които са установени да нощуват в Източни Родопи до този момент от 2005 г. насам, когато започва тази схема за наблюдение на вида. За сравнение, през 2019 година са регистрирани 147 лешояда заради лошите метеорологични условия.

Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, тяхната възрастова структура, предгнездовото разпространение и да се идентифицират потенциални заплахи в местата за гнездене и почивка.

Снимка: Богдан Боев

В България ежегодният мониторинг обхваща и местата за реинтродукция на белоглави лешояди, където ФПС „Зелени Балкани“, „Фонд за дивата флора и фауна“ и Дружеството за защита на хищните птици работят за връщането на вида. В Котел, Кресна, Враца и Сините камъни са установени общо 188 птици.

В преброяването в Родопите са участвали 18 експерти и доброволци на Българското дружество за защита на птиците и Фондация „По-диви Родопи“ oт българската страна и 14 души от гръцката страна на Родопите.

error: