Сборникът „Софийски разкази“ на Иван Вазов излезе на книжния пазар, отбелязвайки 170-годишнината от рождението на всепризнатия български поет, писател и драматург. Трийсет разказа със сюжети от столичния живот са включени в него.

Подредени хронологично, те представляват истинска хроника на събитията в българската столица от края на XIX – началото на XX век. Съставител и автор на предговора е проф. Милена Кирова.

Иван Вазов (1850-1921) се установява в София през пролетта на 1889 г. Тук той се посвещава на активна обществена и писателска дейност; само шест години по-късно е честван официално като Народен поет. В периода 1890-1905 г. Вазов усилено пише разкази, събрани в пет последователно издадени сборника: „Драски и шарки“ (два тома), „Видено и чуто“, „Пъстър свят“, „Утро в Банки“.

В тях наистина не е обособена група, наречена от самия автор „софийски разкази“, но значителна част от произведенията са на софийска тематика. Те отразяват непосредствените впечатления на Вазов, който е обичал да се разхожда из улиците и околностите на София, понякога със съзнателното намерение да наблюдава поведението и нравите на новите столичани.

error: